Seminarji, projektno delo, magistrske naloge …

Vedno smo veseli motiviranih študentov za izdelavo seminarjev, projektnih del in magistrskih nalog!

Možne teme seminarjev, ki so lahko iztočnica za nadaljnje delo:

  • Super-ločljive in druge napredne optične mikroskopije
  • Strojno učenje v optični mikroskopiji
  • Modeliranje celičnih odzivov na podlagi podatkov optične mikroskopije
  • Fazna separacija molekul v bioloških sistemih
  • Interakcije nanodelcev z biološkimi molekulami in strukturami

Če vas zanima kaj od naštetega (ali kakšno drugo biofizikalno področje oz. raziskovalna metoda, povezana z našim delom) se vsekakor oglasite, da skupaj oblikujemo smiselno nalogo.