Molekularna biofizika

Predmet se izvaja v zimskem semestru 1. letnika študijskega programa Laboratorijska biomedicina (II. bolonjska stopnja) na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Nosilec: prof. dr. Janez Štrancar
Soizvajalec: dr. Iztok Urbančič

Predavanja

00 - Uvod
01 - Voda, gradniki
02 - Medmolekulske interakcije
03 - Termodinamika
04 - Metode za merjenje interakcij
05 - Samoorganizacija
06 - Metode strukturne biologije
07 - Površinski pojavi
08 - Gibljivost delcev na molekularnem nivoju
09 - Dinamika znotraj molekule, spektroskopije
10 - Razdalje, mikroskopija
11 - Dinamika (supra)molekularnih sistemov
12 - Membranski potencial

Konzultacije

Po predhodnem dogovoru - kontaktni podatki so na zgornjih povezavah.