Information for students


Courses

Molekularna Biofizika

Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

Karakterizacija materialov


Seminars and Theses

Vedno smo veseli motiviranih študentov za izdelavo seminarjev in magistrskih del! Trenutno so razpisane naslednje teme, ki jih lahko razvijemo v seminar ali diplomo:

Če vas sicer zanima kakšno biofizikalno področje, povezano z našim delom, se vsekakor oglasite, da skupaj oblikujemo smiselno nalogo. Pri tem vam je lahko v pomoč seznam preteklih seminarjev in diplom.

Back to the top